राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजना (NATS)

शिक्षुता प्रशिक्षण/व्‍यावहारिक बोर्ड द्वारा सुरु केलेले

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

दक्षिणी क्षेत्र – आरटीआई

 • शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षे)
 • (भारत सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयची एक स्वायत्त संस्था)
 • सीआईटी कॅम्पस, ४ क्रॉस रोड, तारामणी, चेन्नई-६००११३
 • अपील अधिकारी श्री ए. अय्याक्कन्नू,(संचालक)
 • सार्वजनिक माहिती अधिकारी श्री वी. किरुभा शंकर , (सहा.संचालक)
 • माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005: [ डाउनलोड ]
 • फोन: ०४४-२२५४ १२९२ / २२५४ २२३६   फॅक्स: २२५४१५६३
 • ई-मेल: boat_sr@vsnl.net, klofficer@boat-srp.com

पश्चिमी क्षेत्र – आरटीआई

 • शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण बोर्ड (पक्षे)
 • (भारत सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाची एक स्वायत्त संस्था)
 • दूसरा मजला, नविन प्रशासनिक भवन
 • एटीआई कैम्पस, वी.एन. पुरव मार्ग, सायन, मुम्बई-४०००२२
 • अपील सूचना अधिकारी श्री पी.एन. जुमले,(संचालक)
 • सार्वजनिक माहिती अधिकारी श्री एन.एन. वडोडे, (सहा. संचालक)
 • माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005: [ डाउनलोड ]
 • फोन:०२२-२४०५५६३५ /०२२-२४०५३६८२
 • ई-मेल: director.boatwr@gmail.com

पूर्वी क्षेत्र – आरटीआई

 • व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूक्षे)
 • (भारत सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाची एक स्वायत्त संस्था)
 • खंड- ईए. सेक्टर-1 (लॅबोनी इस्टेटच्या समोर),
 • पो.आ. साल्टलेक सिटी, कोलकाता-७०००६४
 • अपील सूचना अधिकारी श्री एस.एम. एजाज अहमद ,(संचालक)
 • लोक सूचना अधिकारी श्री ए. चक्रवर्ती , (सहा. संचालक)
 • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: [ डाउनलोड ]
 • फोन : ०३३-२३३७-०७५०/ २३३७-०७५१
 • ई-मेल: director@bopter.gov.in, ad1@bopter.gov.in
 • वेबसाइट पत्ता : www.bopter.gov.in

उत्तरी क्षेत्र

 • माहिती अधिकार अधिनियम, 2005

प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कायद्यानुसारचा कारभार प्रशिक्षण / मंडळ मंडळे द्वारे प्रदान केलेल्या सामग्रीस

Copyright © 2017 NATS. All Rights Reserved.