राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजना (NATS)

शिक्षुता प्रशिक्षण/व्‍यावहारिक बोर्ड द्वारा सुरु केलेले

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

आमच्याशी संपर्क साधा

दक्षिणी क्षेत्र

संचालक, प्रशिक्षण आणि क्षेत्रीय शिकाऊ उमेदवार केंद्राचे सल्लागार

शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्च शिक्षण विभाग

भारत सरकार

सीआईटी कॅम्पस, तारामणी,

चेन्नई – ६०० ११३

+९१-४४-२२५४२७०३/ २२५४१३५९

+९१-४४-२२५४१५६३

पश्चिमी क्षेत्र

संचालक, प्रशिक्षण आणि प्रादेशिक शिकाऊ उमेदवार केंद्राचे सल्लागार

शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र)

दुसरा मजला, प्रशासनिक भवन,

एटीआई कॅम्पस, वी.एन. पुरव मार्ग,

सायन, मुम्बई - ४०००२२

+९१-२२-२४०५५६३५ / २४०५३६८२

+९१-२२-२४०५५९२३

1800-222-060 (only for Students/Aspirants)

पूर्वी क्षेत्र

Director of Training and Regional Central Apprenticeship Advisor

शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

ब्लॉक-EA, सेक्टर-1, साल्ट लेक सिटी (लॅबोनी इस्टेटीच्या समोर),

कोलकाता- ७०००६४

+९१-३३-२३३७ ०७५०/ २३३७ ०७५१

+९१-३३-२३२१ ६८१४

उत्तरी क्षेत्र

संचालक, प्रशिक्षण आणि क्षेत्रीय शिकाऊ उमेदवार केंद्राचे सल्लागार

शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र)

16, ब्लॉक 1-A,

लखनपुर,

कानपुर - 208 024 उ.प्र.

०५१२-२५८४०५६ / २५८४०५७ / २५८०३४९

०५१२-२५८१५०४ /२५८४०५२

प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कायद्यानुसारचा कारभार प्रशिक्षण / मंडळ मंडळे द्वारे प्रदान केलेल्या सामग्रीस

Copyright © 2018 NATS. All Rights Reserved.