தென் மண்டலம் - தகவல் பெறும் உரிமை:

 • தொழில் பழகுநர் பயிற்சி வாரியம் (தென் மண்டலம்)
 • (இந்திய அரசின் மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் தன்னாட்சி நிறுவனம்)
 • சி.ஐ.டி வளாகம், 4வது குறுக்கு சாலை, தரமணி, சென்னை – 600 113
 • மேல்முறையீடு அதிகாரி திரு. அ. அய்யாக்கண்ணு,(இயக்குநர்)
 • பொதுத் தகவல் தொடர்பு அதிகாரி திரு. வி. கிருபா சங்கர் , (துணை இயக்குநர்)
 • தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம், 2005 : [ பதிவிறக்கம் ]
 • தொலைபேசி: 044 - 2254 1292 / 2254 2236தொலை நகல்: 22541563
 • மின் அஞ்சல் : boat_sr@vsnl.net, klofficer@boat-srp.com

மேற்கு மண்டலம் - தகவல் பெறும் உரிமை

 • தொழில் பழகுநர் பயிற்சி வாரியம் (மேற்கிந்திய மண்டலம்)
 • (இந்திய அரசின் மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் தன்னாட்சி நிறுவனம்)
 • 2வது மாடி, புது நிர்வாகக் கட்டிடம்,
 • ஏ.டி.ஐ. வளாகம், வி.என் புரவ் வழி, சியான், மும்பை – 400 022
 • மேல்முறையீடு அதிகாரி திரு. பி.என்.ஜும்லே ,(இயக்குநர்)
 • பொதுத் தகவல் அதிகாரி திரு. என்.என்.வாடொடே,(துணை இயக்குநர்)
 • தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம், 2005 : [ பதிவிறக்கம் ]
 • தொலைபேசி: 022 -24055635 / 022- 24053682
 • மின் அஞ்சல் : director.boatwr@gmail.com

கிழக்கு மண்டலம் - தகவல் பெறும் உரிமை

 • தொழில் பழகுநர் பயிற்சி வாரியம் (கிழக்கிந்திய மண்டலம்)
 • (இந்திய அரசின் மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் தன்னாட்சி நிறுவனம்)
 • பிளாக்-இஏ, பகுதி-1 (லபோனி எஸ்டேட் எதிரில்),
 • தபால் அலுவலகம் – ஸால்ட் லேக் சிட்டி, கொல்கத்தா-700 064
 • மேல்முறையீடு அதிகாரி திரு. எஸ்.எம்.இஜாஜ் அஹமத் ,(இயக்குநர்)
 • பொதுத் தகவல் தொடர்பு அதிகாரி திரு. ஏ. சக்ரபர்த்தி , (துணை இயக்குநர்)
 • தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம், 2005 : [ பதிவிறக்கம் ]
 • தொலைபேசி:033-2337-0750/2337-0751
 • மின் அஞ்சல்: director@bopter.gov.in, ad1@bopter.gov.in
 • இணைய முகவரியை : www.bopter.gov.in

வடக்கு மண்டலம்

 • தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம், 2005
 • indiagovt 
 • datagovt 
 • dialgovt 

உள்ளடக்க செய்முறைப் பயிற்சிக்காக அனுபவப் பயிற்சி / வாரியம் வாரியங்கள் மூலம் வழங்கப்படும்

பதிப்புரிமை © 2015 NATS . அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.